Velkommen til Flyvbjerg og Flyvbjerg

Om os:

Ellen er skuespiller med særlig interesse i danseteater. Hun har erfaring med forumteater og
har både haft ansættelse som skuespiller, danser, underviser, tekniker, instruktørassistent og produktionsleder. Hun arbejder med ’anvendt teater’: Med fysisk erkendelse og frigørelse af den enkeltes ressourcer og kropslige råderum.

Ellen har en etårig uddannelse fra Akademiet – Københavns Akademi for Musik, Dans & Teater, hvor hun efterfølgende var ansat som undervisnings- og instruktørassistent to sæsoner i træk i forbindelse med skolens afsluttende forestillinger.

Gennem mange år har Ellen været en del af Åsen Teater i Vendsyssel hvor hun blandt andet har undervist et ungdomshold i Danseteater. 

Ellen har en tilknytning til Teater Grob hvor hun har fungeret som pr-medarbejder, forestillingsleder og rekvisitør.
I foråret 2013 var Ellen producent og afvikler på to events i forbindelse med en festival arrangeret af Region Hovedstaden. Hun havde her ansvar for at forsknings- og sundhedssatsninger blev formidlet gennem teatrale produktioner. 

Ellen læser Teatervidenskab på Københavns Universitet.

 

Signe har arbejdet som både projektleder og burlesque-performer. Hun er i gang med at færdiggøre sit studie på Københavns Universitet, har været dramaturg for Propan Teater og har arbejdet som historiefortæller. Hun interesserer sig for diskursanalyse, identitetsdannelse og subjektrelationer.

Signe har flere års erfaring med workshopfacilitering. Hun har undervist i udlandet og herhjemme i så forskellige emner som vrede, kropslige udtryk, familierelationer, magt og performanceteknik.

Fra sit arbejde i eventbranchen har Signe erfaring med både kommunikationsopgaver og projektlederansvar. Hun har haft ansættelse hos Wonderful Copenhagen, hvor hun blandt andet deltog i udviklingen af en tredages festival, havde ansvar for aktørinvolvering og processtyring samt praksisimplementering.

Signe har tidligere været lærer for et dramahold på Vesterdal Efterskole. Hun har arbejdet som pædagogmedhjælper og har erfaring med kollektiv ledelse.
Hun har koordineret frivillige på Spillestedet Stengade og hun har været spøgelseshistoriefortæller hos Ghosttour. Og så har hun været økologisk købmand.
Signe har været arrangør af seminarer om seksualitet og identitetspolitik. Hun har optrådt som både dragking og stripteasedanser, og hun har et kunstnerisk samarbejde med Warehouse9 i Københavns Kødby.

Signe har en bachelor i Teatervidenskab. Hun færdiggør nu, sideløbende med sin ansættelse hos KulturMetropolØresund, en kandidat i Moderne Kultur og Kulturformidling ved Københavns Universitet.

Om os

Hvem vi samarbejder med:

Ida Kornerup, ph.d. og forsker ved Professionshøjskolen UCC. Ida bedriver aktionsforskning i inklusions- og eksklusionsprocesser og arbejder som underviser. Og så laver hun fantastisk mad! Hende har vi ved flere lejligheder og med stor fornøjelse samarbejdet med.

Nicolai Valdemar Kornerup, uddannet ved Det Rytmiske Musikkonservatorium. Nicolai er musiker, producer, komponist og tekstforfatter, foruden underviser. Han er en vigtig sparringspartner i forhold til kreative processer og undervisningsmetoder – og vi har i øvrigt et sideløbende kunstnerisk samarbejde med ham.

Bjørn Treumer, projektmedarbejder ved AIDS Fondet. Bjørns ressourcer og mangeårige erfaring indenfor seksualpolitik og normkritik, trækker vi især på når vi arbejder med identitet, normer og køn. Bjørn er desuden fotograf og har taget de billeder af os, som pryder hjemmesiden.

Hvem vi laver det for:

Vi tager fat i de fleste emner, vi arbejder med mennesker i alle aldre og grupper i alle størrelser.
Vores redskaber kan anvendes på mange problemstillinger – så længe der er noget på spil mellem mennesker.
Vi tilrettelægger kurset efter jeres behov og ønsker. Vi gør plads til den enkelte og sørger for at alle, uanset startposition, har mulighed for at udvikle sig.

Som undervisere og facilitatorer har vi blandt andet lavet disse projekter:
Køn Dig Selv – et dramaforløb for efterskoleelever med fokus på kropsbevidsthed og kønsidentitet.

Mødet lige NU – personaledag i integreret institution om forældresamarbejde og følelseshåndtering.
Dialogmøde – workshop under konference om inklusion i det offentlige rum.
Samarbejdet om Barnet – pædagogisk dag med fokus på kommunikation og pladsskabelse.

Hvorfor vi arbejder på denne måde:

Dramatiske processer kan åbne for ressourcer og skabe nye måder at tænke virkeligheden på. Det kan blandt andet hjælpe deltagerne til at undersøge handlemønstre og få øjnene op for de redskaber de allerede ubevidst gør brug af. Det kan styrke fællesskabet og den enkeltes selvtillid.

Vi har nogle pejlemærker, som vi navigerer efter:
Mennesker har godt af at blive udfordret og af at blive mødt med åbenhed.
Relationer har godt af ærlighed og vi har alle brug for det sociale.

Vi synes det er vigtigt, og vi ved at det er svært, at være bevidst om sine vaner og åben overfor nytænkning. Men ved at ændre tilgang opdager man nogle gange at problemerne er nogle helt andre end man troede – eller at de slet ikke er problemer.
Alle har godt af at bryde gamle vaner, anskue situationer på nye måder og grine af sig selv: Vi udfordrer jer og giver plads til (for)undring.

Hvis man får lov at komme af med de grimme tanker og sige det højt der ikke er socialt acceptabelt (men som vi jo alle sammen alligevel tænker nu og da), tror vi på at man bedre kan lægge det bag sig – og få plads til at tænke nyt.
Vi tror på ærligheden i den umiddelbare reaktion og vi har ressourcerne til at løfte jer ud af det svære og ind i det konstruktive: Vi hjælper jer med at skabe sammenhæng mellem dét I faktisk vil og dét I siger og gør.

Når man skal arbejde sammen er det nødvendigt at man kan deles; om opgaver, tanker og oplevelser. Vi har redskaber til at hjælpe jer med skabe et rum hvor det føles trygt at gøre netop det. Ved at styrke fællesskabsfølelsen og give plads til den individuelle frygt, vrede eller glæde kan vi sammen bedre lægge fortiden bag os og se det hele lidt fra oven: Vi hjælper jer med at komme videre.

Ved at sætte sig i andres sted, fremmer man samarbejdet og bliver også klogere på sig selv. Vi tilbyder redskaber til at lytte til og hjælpe hinanden, og finde på nye og bedre metoder til problemløsning: Vi hjælper jer til øget opmærksomhed og kommunikation.

Ved at øve sig i at lytte og acceptere de andres plads i rummet, får man også bedre plads til sig selv: Vi hjælper jer med at give og tage plads.

Hvordan vi arbejder:

Vi faciliterer forandringsprocesser. Det gør vi gennem workshops der veksler mellem gruppearbejde, foredrag, samtaler og øvelser.

Vi laver ikke teater. Men vores erfaringer fra teaterverdenen anvender vi på hverdagssituationer. Når man undersøger oplevelser i et dramatisk formsprog, får det tingene til at stå tydeligere frem.
Relationer og samspil, kropssprog, iscenesættelse, identitet og performativitet: Vi trækker på begreber fra scenen når vi udvikler vores kurser og det smitter af på vores undervisningsmetoder.
Vi skaber et åbent forum med klare rammer, og med plads til at I kan øve jer. Der skal ikke præsteres! Det vi tilbyder, er et oplevelses- og læringsrum.

Vi bruger jeres erfaringer i vores workshops. Deltagerne kommer med det materiale der skal danne baggrund for læringen; vi skaber de rammer der muliggør udvikling. Vi veksler mellem arbejdsformer, fordi det skaber de bedst mulige betingelser for refleksion.Vi samler op undervejs og giver jer noget at tage med hjem. Og vi sørger for at det er både levende, tilgængeligt – og sjovt!

Vi udvikler øvelser til jeres konkrete behov. Vores metoder tvinger deltagerne til at reagere på nye måder og ’tænke ud af boksen’. Vi får jer til at arbejde med stilisering og gentagelser der understreger jeres valg.
Vi har en tilgang til kroppen som redskab og erfaringsbank. Vi hjælper jer med at gøre ting, selv om det føles underligt, så I kan undersøge hvad der kommer ud af dét.

Vi har en holdning til hvordan man skaber et rum, der kan skabe forandring. Vi gør processen åbenbar for alle deltagere og giver jer værktøjer som kan bruges i hverdagen. Vi får jer til at tage stilling til jeres virke.

Vi stiller krav til deltagerne men gør det også muligt at sige fra. Alle har ansvar for sig selv og hinanden. Men vi tager det overordnede ansvar, så I kan føle jer trygge.
I kommer både til at opleve situationer hvor I skal følge trop og situationer hvor I skal lede hinanden. Vi tror man bedre kan samarbejde hvis man har prøvet begge dele.

Hvad vi kan tilbyde:

Ressourcer – Reflektion – Råderum

Vi tilbyder ledelsestræning, gruppeudvikling, fokus på arbejdsglæde, redskaber til konflikthåndtering og samarbejde, formidlingstræning og kurser der styrker kreativiteten.
Vi arbejder med forandring og nytænkning, kollektiv erfaringsdannelse og kropslig erkendelse.

Vores spændvidde er bred, både hvad angår metoder, temaer og målgrupper. Det skyldes at vi altid tilpasser det aktuelle kursus til jeres behov, og at vi ikke er bange for at tage fat dér hvor det er ømt. Vores redskaber kan anvendes på mange problemstillinger – så længe der er noget på spil mellem mennesker.

Vi er formidlere, procesfacilitatorer og workshopledere. Vi er også demokratiske, begejstrede og idérige. Vi fungerer som jeres sparringspartnere – og vi er altid jeres allierede.

Kontakt os via mail:

signeflyvbjerg@gmail.com
eller
ellenflyvbjerg@gmail.com